Innlegg

USA bomber psykiatriske sykehus i Norge

Avis lager konflikt av luft