Innlegg

Nav setter statsministerposten ut på anbud

Fly kræsjet i peanut - 140 omkom

Kjendis nekter å stille opp i slåsskamp

Danner Verdens Første Mannefientlige Regjering