Innlegg

Batman liker dårlig at noen har bosatt seg i Grotten

Kina og Russland stiller seg bak Oslo's tåkelegging av Bukkøy-saken

Endelig noen som går midt i ett NRK interju

Fikk med seg Øyafestivalen fra MIR

Pakistanske gjestearbeiderne kom for å hjelpe Norge

Oslo Kommune utstedes med lisens til å drepe