Svensker bør lære norsk istedenfor svensk

Svenskenes Hollywood skilt
Money talks. Det mener importarbeidsminister Norunn Kjepphøy. -Hva skal de med svensk i Norge? Skolens oppgave er å forbrede barna på voksenlivet og siden de skal jobbe over grensa er det naturlig at Norsk blir det nye morsmålet i sverige.

Adoptivbarn og skillsmisseminister Fjøtull Kråkebråk er enig med Kjepphøy, men mener norsk også bør innføres i Pakistan, Thailand og på Filippinene. -Egentlig burde hele verden ha norsk som førstesprioritet, så mye olje som vi har.

Foto nafmo

Ønsker tilregnlig dom

5 dommer, 4 aktorat, 3 bevis, 2 prosedyre, 1 dom
Selvvesenet. For att ikke terrorister skal kunne gjemme seg bort ustraffet i helsevesenet ønsker mange å innføre tilregnlig rettergang mot massemordere.

Blandt alternativene nevnes midlertidig opprettelse av krigsrett, internasjonal rettshjelp, utlevering til menneskedomstolen i Haag eller rett og slett en 10 kroners dom.

Logistikkansvarlig i Rema 1000 ser ingen praktiske hinder for att 10 kroners prinsippet kan overføres til rettsvesenet. -Her dreier det seg om å scanne fakta og sette en forsvarlig pris. For en terrorist synes jeg 10kr er dyrt nok. Folk liker ikke å kaste penger ut av vinduet.

Illustrasjon wikipedia

Tok heldigvis med smarttelefonen på hopprenn

Hoppe etter fortiden. -Det er jo så kjederlig. Det går så tregt. Hvorfor la de ikke dobbeltspor så det ble litt fart på dette? Skulle tro NSB drev Holmenkollen.
Skulle ikke dette være for en ny tid a? sier en av de få ungdommene tilstede som gikk med på ett interjvu mot att hun ikke ble fotografert eller navngitt.
Foto maxf

BMW partiet valgte sjåfør med prikker på sertifikatet

En rev bak rattet. -Ulike mennesker må få like muligheter. Derfor ser jeg ingen grunn til bekymring for min avgang som minister i Stoltenberg regjeringen, sier Audun Lysebakken som innrømmer at han helst ikke vil bli sett i en Skoda.

-Sånne som meg må jo også få være ledere. Hvem vet, kansje neste blir en med Downs syndrom.

Foto SV - Sosialistisk Venstreparti

Forsvaret krysser fingrene for att ingen ber om evaluering

Hjemme hos rosaforsvareren
Ett spørsmål om tildekning. Vel vitende om att det ikke finnes en spesialenhet for millitærsaker som kan rydde opp i millitærvold velger forsvarsjefen å tie under politiets selv evaluerings konferanse for pressen. Hun håper inderlig ingen spør hvorfor norges spesialtropp for terrorhåndtering ble lagt ned rett før 22 juli.

Som forsvarsjef vet hun godt forskjellen på krig og freds aktiviterer, men føler ingen plikt til å informere offentligheten om att Breiviks handlinger ikke kan kategoriseres som freds sysler, for da frafaller politiets forklaringsansvar.

Derfor velger hun å la være å si att politiet gjorde en himla god jobb og forhindret at flere døde. Att de aldri hadde forutsettinger for å stoppe ett tilfelle som Breivik fordi det krever en psyke, trening og utstyr som er milevis forbi det politiet rutter med.

I all stillhet håper hun att ministerskifte i regjeringen er forvirrende nok til att ingen skjønner media opptredene for Turistforeningen ikke handler om å komme ut i naturen, men ut av problemer.

Foto dcwriterdawn

Tvankstanker fra Relgionkritisk Forlag

Personkritisk Forlag. Forfatteren av boken Tvangstanker fra Religionskritisk Forlag stiller seg svært kritisk til Ronnie Johansons bruk av religionskritikk som skalkeskjul for personkritikk.

-Snåsamannen værken medvirker eller er omtalt i Bibelen. Det er noen tusen års forkjell fra denne teksten ble skrevet til Jordalf Gjerstad gjorde sine gode gjerninger. Såpass burde en forfatter som mestrer å betale kontigenten i Human Etisk Forbund klare å finne ut av.

-Hans gode navn og rykte er satt ut av de han har hjulpet, ikke de seks bøkene som omtaler ham. De kom som følge av ryktet. Det burde Ronnie Johanson også klart å skjønne. Men det forutsetter at han har lest bøkene, noe han opplagt ikke har.

Foto Fri Tanke

SV har eget seddeltrykkeri vegg i vegg med Norges Bank

Dette er en av smuglerrutene til SV i følge Politisk Krim.
SV Dollar. Pengene ble trykket om natten og fraktet ut i madrasser på morgenkvisten. -De har skiftet senger på hotellet hver dag i 7 år, selv om det nesten aldri er gjester her. Jeg viste det var noe, men jeg må innrømme at jeg trodde det var noe annet, sier den polske stueren som er drit redd for å miste jobben etter å ha åpnet kjeften.

De fleste fikk en seng på døra, men utvalgte venner av SV skal etter det Politisk Krim kjenner til fått overrakt pengegavene inne på hotellrommet.

Foto eirikso

Dropp vikarbyrådirektivet og innfør vikarregjering

Roar Flåthen vet han kan banke opp
statsministeren hvis det kommer til
det.
Blågrønn regjering. -En regjering som lytter mer til arbeidsgivere enn arbeidstakere er ikke noe verdt i våre øyne. Det store flertallet blandt velgerne er arbeidstakere, ikke direktører. Hvis regjeringen har til hensikt å fortsette å ignorere de som legitimerer deres maktutøvelse ser vi oss best tjent med att statsrådene inkluderes i EU`s vikarbyrådirektiv og skiftes ut omgående.

Klar melding fra høvdingen i LO der.

Foto Oljeindustriens Landsforening OLF

Verdenspressen forbereder historiens drøyeste overskrift

3 år for 77 drap. Kardemommeloven kommer til kort så fort det dreier seg om mer en nasking. I Texas, USA ler de så de griner og i Kina skjønner de ikke behovet for en rettsak. Putin bare rister på hode, mens Grekerne synes vi er mer ute å kjører enn dem.

Foto Ernst Moeksis

For Dagbladet handlet Lysbakken saken om å overleve

Kannibaljournalistikk. -Venstresiden er kjent for å spise sine egne. Opplagstallet vårt var så nær underbunnlinjen at vi måtte spise en.

-Sorry Lysbakken, det ble deg. Men det var enten deg eller oss. Vi lever tross alt av det her, sier politisk henrettelses kommentator i Dagbladet Marie Sannhetsen. 

Foto BLD - Barne-, likestillings- og inkluderingsdepart

Ønsker vi ett slikt sorteringssamfunn?

Grini sorteringsleir
Alle skal vekk. Hvorfor kan ikke all søpla oppbevares i samme dunk? Hvorfor skal noen gjennvinnes mens andre brennes?

All søppel er lik inni. De har like stor rett som alle andre til å bli gravd ned på en diger søppledynge.

Foto empopempo

Tollvesenet innfører nulltolleranse

Avgiftsfrierklæringen. Utenriksdept ga idag reisende til Norge bedskje om å hamstre alkohol for å komme inn i landet.

Forutsetningen for innreisetillatelse ved Tollvesenets nye nulltolleranseregler er at man minst oppfyller kvoten.

Blandt endringene er også at Norge heretter ikke utleverer mennesker til land som prakriserer prisstraff. Med andre ord kan ikke nordmenn lenger dra til land som praktiserer dødskatt.

Foto jimmyharris

Tildekkingsenheten for politisaker vinner 11 av 10 saker

Untatt loven. Tildekkningsenheten, eller frikortavd som den kalles internt, frikjenner idag enda en norsk polititopp. -Vi henla saken fordi etterforkningen ville frambringet for mange bevis til at vi kunne overkjøre oss selv, sier Hemmeligsen i Tildekkningsenheten.

Flere kriminelle NKB har vært i kontakt med oppfordrer Politiet til å gjøre det samme.

 Foto forfjamsa