For Dagbladet handlet Lysbakken saken om å overleve

Kannibaljournalistikk. -Venstresiden er kjent for å spise sine egne. Opplagstallet vårt var så nær underbunnlinjen at vi måtte spise en.

-Sorry Lysbakken, det ble deg. Men det var enten deg eller oss. Vi lever tross alt av det her, sier politisk henrettelses kommentator i Dagbladet Marie Sannhetsen. 

Foto BLD - Barne-, likestillings- og inkluderingsdepart