Tollvesenet innfører nulltolleranse

Avgiftsfrierklæringen. Utenriksdept ga idag reisende til Norge bedskje om å hamstre alkohol for å komme inn i landet.

Forutsetningen for innreisetillatelse ved Tollvesenets nye nulltolleranseregler er at man minst oppfyller kvoten.

Blandt endringene er også at Norge heretter ikke utleverer mennesker til land som prakriserer prisstraff. Med andre ord kan ikke nordmenn lenger dra til land som praktiserer dødskatt.

Foto jimmyharris