Forsvaret krysser fingrene for att ingen ber om evaluering

Hjemme hos rosaforsvareren
Ett spørsmål om tildekning. Vel vitende om att det ikke finnes en spesialenhet for millitærsaker som kan rydde opp i millitærvold velger forsvarsjefen å tie under politiets selv evaluerings konferanse for pressen. Hun håper inderlig ingen spør hvorfor norges spesialtropp for terrorhåndtering ble lagt ned rett før 22 juli.

Som forsvarsjef vet hun godt forskjellen på krig og freds aktiviterer, men føler ingen plikt til å informere offentligheten om att Breiviks handlinger ikke kan kategoriseres som freds sysler, for da frafaller politiets forklaringsansvar.

Derfor velger hun å la være å si att politiet gjorde en himla god jobb og forhindret at flere døde. Att de aldri hadde forutsettinger for å stoppe ett tilfelle som Breivik fordi det krever en psyke, trening og utstyr som er milevis forbi det politiet rutter med.

I all stillhet håper hun att ministerskifte i regjeringen er forvirrende nok til att ingen skjønner media opptredene for Turistforeningen ikke handler om å komme ut i naturen, men ut av problemer.

Foto dcwriterdawn