Tvankstanker fra Relgionkritisk Forlag

Personkritisk Forlag. Forfatteren av boken Tvangstanker fra Religionskritisk Forlag stiller seg svært kritisk til Ronnie Johansons bruk av religionskritikk som skalkeskjul for personkritikk.

-Snåsamannen værken medvirker eller er omtalt i Bibelen. Det er noen tusen års forkjell fra denne teksten ble skrevet til Jordalf Gjerstad gjorde sine gode gjerninger. Såpass burde en forfatter som mestrer å betale kontigenten i Human Etisk Forbund klare å finne ut av.

-Hans gode navn og rykte er satt ut av de han har hjulpet, ikke de seks bøkene som omtaler ham. De kom som følge av ryktet. Det burde Ronnie Johanson også klart å skjønne. Men det forutsetter at han har lest bøkene, noe han opplagt ikke har.

Foto Fri Tanke