Tildekkingsenheten for politisaker vinner 11 av 10 saker

Untatt loven. Tildekkningsenheten, eller frikortavd som den kalles internt, frikjenner idag enda en norsk polititopp. -Vi henla saken fordi etterforkningen ville frambringet for mange bevis til at vi kunne overkjøre oss selv, sier Hemmeligsen i Tildekkningsenheten.

Flere kriminelle NKB har vært i kontakt med oppfordrer Politiet til å gjøre det samme.

 Foto forfjamsa