Dropp vikarbyrådirektivet og innfør vikarregjering

Roar Flåthen vet han kan banke opp
statsministeren hvis det kommer til
det.
Blågrønn regjering. -En regjering som lytter mer til arbeidsgivere enn arbeidstakere er ikke noe verdt i våre øyne. Det store flertallet blandt velgerne er arbeidstakere, ikke direktører. Hvis regjeringen har til hensikt å fortsette å ignorere de som legitimerer deres maktutøvelse ser vi oss best tjent med att statsrådene inkluderes i EU`s vikarbyrådirektiv og skiftes ut omgående.

Klar melding fra høvdingen i LO der.

Foto Oljeindustriens Landsforening OLF