Sparker de nordmennene på Color Line tar jeg heller bussen til Litauen

-Selve attraksjonen med turen er at du kan bestille drinker på norsk og så skjønner de hva du sier! Fordi det er nordmenn som jobber der! Gjør du det på fastlandet ser de bare dumt på deg: "In English, please...".

-Norsk har blitt som nynorsk. Barnebarna klager på at de har norsk på skolen "Hva skal vi med det?", sier de.

Foto geralt