Dømmes av overmenn

De nye klassedommere. Lønnseliten tar nå over for lekdommerne og da er det slutt på den tiden hvor juryen hadde naturlig innsikt i problemstillingen retten sto ovenfor.

Hvordan kan lønnsadelen som bruker millioner av kroner på seg selv hver dag forstå hvordan det er å ikke ha penger på kontoen? Døm selv!

Foto hentet fra tvilsom Indonesisk nettside