Nissen satt presangtransport ut på anbud

Det øst europeiske lavkost selskapet Slavik vant anbudsrunden og kutter gavetransporten med 95% for å gjøre oppdraget mer lønnsomt.

De leverer alt til de 5% som eier mest fra før. De rike får dermed alle gavene. Ikke ulikt hvordan godene ellers fordeles.

Foto 6734180

Overlater veibyggingen til Kina. Alle må kjøre ettpartistatens biler.

Fra 1 januar blir det forbudt å kjøre andre bilmerker enn Kinesisk Volvo på norske veier.  Kommunistpartiets millitære styrker har påtatt seg ansvaret med å påse at norske bilister etterlever kravet.

Statens Vegvesen opplyser at de fikk ideen fra DAB utbyggingen i Norge.

Fri konkurranse forbyr innholdsprodusenter å kontrollere distribusjonsnett, men når de tilbyr å dekke alle kostnader hvis vi blokkerer konkurrentene ute, så er det vanskelig å si nei når man sitter på Cayman Island og blir garantert annonymitet, amnesti og 1 million dollar.


Illustrasjon Statens Vegvesen

Dro på lønnsforhandlinger med atombombe under armen

Den underbetalte helsearbeideren fra Øst Europa krevde 1 million i etterbetaling. Det fikk han. Styret stilte seg 100% bak avgjørelsen. -Det er den raskeste lønnsforhandlingen jeg har deltatt i. Hvem sier atombomber ikke kan brukes til gode formål, spør lønnsmegler Tore Merrud.

-Jeg har søkt dispensasjon til å bruke atombomber som fast virkemiddel i alle lønnsforhandlinger fremover. Da kan alle glede seg over at streikene ikke lenger vil gå ut over tredje person. Kansellerte fly og tog avganger er en saga blott. Nå må enten alle eller ingen lide.

Foto Tibor Janosi Mozes

Åpner Pop Up Pol på Karl Johan i julerushet

-Sånn som gavekjøret har utviklet seg fremstår det nærmest ansvarsfullt å drikke seg fra sans og samling, men i utganspunktet ønsket vi å tilby ett alternativt galskap, forteller drikketalsmann ved Polet's avd for kultivert informasjons reklame.

-Lite viste vi at vårt forsøk på å suge cash fra pengeflyten skulle bli redningen for mange. Det er rett og slett billigere å gå på fylla enn å handle julegaver. Hvem hadde trodd det? Med våre priser?


Foto Tom Dehli

Dimmu Borgir vikarierer for Nobelkomiteen

Det er postboks selskapet Orange Music som leverer vikarer for de folkevalgte inntil Stortinget får ut finger'n. -Vi har sendt Dimmu Borgir fordi de er sammensveiset gjeng. I 25 år har de operert på den internasjonale scenen og vist at de klarer å løse interne stridigheter internt og for verden forøvrig er valget helt i tråd med hvem de ser for seg som bakmenn etter de siste års tilldelser.

Det er beklagelig at de som er valgt inn på Stortinget ikke klarer å velge neste medlem av komiteen. Det setter også Fredsprisen i ett uheldig lys at Stortinget nå, midt i ett valg, oppdager at de i all sin tid har valgt blant kandidater som er uegnet. Noe som stiller spørsmålstegn ved om hele Stortinget bør velges vekk.

Foto Bruno Bergamini

Bekymret for politiets omgangskrets

Vi ser det i media hele tiden. Gang på gang viser det seg at gjerningskvinnen er en kjenning av politiet. Vennegjengen har blitt så drøy at hederlige mennesker ikke lenger vil assosieres med politiet. Du hører feks aldri en høyt anset samfunnsborger omtale seg som en kjenning av politiet.

NKB mener det må forskning til for å bedre forstå de nære båndene politiet har til kriminelle. Vi trenger mer kunnskap om atferdsmønsteret til politiet og ser på radiomerking som et interessant forslag. Da kan forskerne kartlegge hvilke miljøer og typer de omgås og med den insikten sette inn mottiltak.

Foto Luigi Mengato