Dro på lønnsforhandlinger med atombombe under armen

Den underbetalte helsearbeideren fra Øst Europa krevde 1 million i etterbetaling. Det fikk han. Styret stilte seg 100% bak avgjørelsen. -Det er den raskeste lønnsforhandlingen jeg har deltatt i. Hvem sier atombomber ikke kan brukes til gode formål, spør lønnsmegler Tore Merrud.

-Jeg har søkt dispensasjon til å bruke atombomber som fast virkemiddel i alle lønnsforhandlinger fremover. Da kan alle glede seg over at streikene ikke lenger vil gå ut over tredje person. Kansellerte fly og tog avganger er en saga blott. Nå må enten alle eller ingen lide.

Foto Tibor Janosi Mozes