Økende interesse for plastgrusbaner

Kunstgrus. -Det er litt som paintball, ungdommen ønsker å "krige" med ballen uten å slå seg ihjel, sier plastgrus utleier Haljerd Svarfjord.

-Jeg skjønner dem godt. Etter å ha blitt flaska opp på kunstig gress med mykt pudding pulver som jorderstattning... Markedet måtte bare komme. Det sier seg sjæl. Når det ble slutt på den kalde krigen åpnet det seg ett marked for paintball. Nå som ungene blir født med hjelm og knebeskytter er det tid for plastgrusbane med steinballer.

Foto David Railly