-Gleder Seg Til Kinesiske Tilstander I Oslo Trafikken

Bøler
Made like China. Kinas ambassadør i Norge ser frem til kaos på ring 3 når Vegvesenet begynner oppussingen av tunellene i byen. -Dette blir stas. Jeg får kyllinghud bare jeg tenker på det, sier ambassadøren.

-Dere nordmenn banner og sværter når dere ser en kø, dere ser ikke det vakre i å vente, parker bilen for  bonden som trenger å tørke kornet på veien.

-Vi kinesere sitter så lenge i kø at det rett som det er har kommet opp ett nytt hus ved siden av vårt eget når vi kommer hjem fra jobb. Norske arbeidstakere må være de eneste i verden som ikke ønsker å dra til ett bedre sted enn det de forlot når de står opp om morran.

Foto joiseyshowaa

Dømmes av overmenn

De nye klassedommere. Lønnseliten tar nå over for lekdommerne og da er det slutt på den tiden hvor juryen hadde naturlig innsikt i problemstillingen retten sto ovenfor.

Hvordan kan lønnsadelen som bruker millioner av kroner på seg selv hver dag forstå hvordan det er å ikke ha penger på kontoen? Døm selv!

Foto hentet fra tvilsom Indonesisk nettside

Økende interesse for plastgrusbaner

Kunstgrus. -Det er litt som paintball, ungdommen ønsker å "krige" med ballen uten å slå seg ihjel, sier plastgrus utleier Haljerd Svarfjord.

-Jeg skjønner dem godt. Etter å ha blitt flaska opp på kunstig gress med mykt pudding pulver som jorderstattning... Markedet måtte bare komme. Det sier seg sjæl. Når det ble slutt på den kalde krigen åpnet det seg ett marked for paintball. Nå som ungene blir født med hjelm og knebeskytter er det tid for plastgrusbane med steinballer.

Foto David Railly