Nissen satt presangtransport ut på anbud

Det øst europeiske lavkost selskapet Slavik vant anbudsrunden og kutter gavetransporten med 95% for å gjøre oppdraget mer lønnsomt.

De leverer alt til de 5% som eier mest fra før. De rike får dermed alle gavene. Ikke ulikt hvordan godene ellers fordeles.

Foto 6734180