Svensker bør lære norsk istedenfor svensk

Svenskenes Hollywood skilt
Money talks. Det mener importarbeidsminister Norunn Kjepphøy. -Hva skal de med svensk i Norge? Skolens oppgave er å forbrede barna på voksenlivet og siden de skal jobbe over grensa er det naturlig at Norsk blir det nye morsmålet i sverige.

Adoptivbarn og skillsmisseminister Fjøtull Kråkebråk er enig med Kjepphøy, men mener norsk også bør innføres i Pakistan, Thailand og på Filippinene. -Egentlig burde hele verden ha norsk som førstesprioritet, så mye olje som vi har.

Foto nafmo