Ønsker vi ett slikt sorteringssamfunn?

Grini sorteringsleir
Alle skal vekk. Hvorfor kan ikke all søpla oppbevares i samme dunk? Hvorfor skal noen gjennvinnes mens andre brennes?

All søppel er lik inni. De har like stor rett som alle andre til å bli gravd ned på en diger søppledynge.

Foto empopempo