Nav setter statsministerposten ut på anbud

Regjeringen Breivik. -Vi må være såpass ærlige med oss selv og si att valgbud fungerte ikke, sier nav og legger til at fordelen med anbud er at vi kan tiltrekke oss kandidater utenfor politikken.

I mellomtiden gjør Ap seg klar for ett måderføkings mæjor kåmbækk. -Hvis ikke sonderingsviskene klarer å bli enige bretter vi opp armene en gang til og banker Ap toget inn på tinget, heter det fra den kanten.

Foto Høgskolen i Buskerud