Urettsvesenet

I det norske rettsvesenet kan aktor bruke sin magefølelse som bevis for å vinne en rettsak, det slår dårlig ut for tiltalte hvis aktoratet har diare.