Spionen som ga faan i om noen så ham ???

En tur i parken. Diplomat Treholts kontakt med Titten Tei nedgraderes nå fra kjempefarlig til litt farlig av Politiets Overvåkningstjeneste. -Nå er det muslimer med tilknytting til terrororganisasjoner som gjelder. Arne er jo en pingle i sammen- ligning. Selvmordsbelter og terrorhandlinger var jo ikke akkurat hans stil. Nei, han var en spasertur i forhold.

Foto Politiets sikkerhetstjeneste