Dreper arbeidstakere som ikke jobber ekstra


Kutter arbeidstokken. Norsk næringsliv har begynt å henrette ansatte som casher inn overtid i ferier. -Det vil vi faan ikke ha noe av. her skal det jobbes hardt og brutalt. 

Norsk Arbeidsgivers Forening  har vært på kurs i Kina og er helt oppgitt over hvor dårlig stilt eliten er i Norge. -Dette kan ikke fortsette. Skal vi få til en lønnsom utnytting av arbeidstokken så nytter det ikke med ytringsfrihet og demokrati. Knebling og trusler, det er det som må til.