Hadde Munch levd idag ville han malt Mett

Oljefrisen. Maleriet Pikene på broen hadde blitt Golddiggerne på by`n. Det syke barnet; Den bortskjemte drittungen, mens bildet Vampyr som illustrerer de sammensatte følelsene kjærlighet og smerte ville dreid seg om kredit og debet og het Dobbelt bokholderi. Hele hans kunstnerskap ville rettet seg mer retning eksentrisk angst i nasjonale faser som oljeboom og finanskrise. Maleriet Aske ville feks blitt Hushjelpen.

 Foto Ed Callow