Underskjenking stort problem

Festringen. Denne herremannen har opplagt fått i seg for mye , men ikke på langt nær nok. Folk som blir nektet å drikke til de stuper er en fare for seg selv og andre. Det er mye bedre att de kneler i kontrollerte omgivelser og ikke alene på veien hjem.