Oslo Blogfestival

Festivalen har egne datafrie soner for de som ikke tåler pc.
Ord for ord. Bokstavene kjemper om oppmerksomheten under den 4 dager lange blog festivalen i hovedstaden. -Det er de samme 29 bokstavene vi viser fram i år igjen, men vi har funnet nye og spennende måter å presentere dem på, sier ordkunstner og festivalsjef Bernt Snakkesalig.

-Bloggerne tar ett ord om gangen så setningene blir til mens de skriver. Folk leser bar ett ord om gangen så dette byr ikke på noen problemer, så lenge bloggerne skriver fortere enn folk leser.

 Foto Fora do Eixo