Nå må noen slutte å ta ansvar

Fattigfondet. -Vi som er verdens rikeste 5 millioner mennesker kan ikke stå ansvarlig for de 7 milliarder fattige svina vi utnytter for å bli rikest. Da er vi jo ikke rikest lenger, sier de fleste når det kommer til stykke.

-Skal vi stå på fattig sia og kreve rettferdighet?!

Photo Uwe Hermann