Romtenåring gleder seg til å begynne på tiggelinja

Yrkesrettet skole. -Jeg slipper å kjøpe skolebøker, trenger bare en kopp. Jeg haiker til skolen. Rapper mat i kantina. Det er flott att skolen i Norge også kan forberede meg på voksenlivet, sier Farkas til tolken.

Foto Wikipedia