Politimenn dreper ikke på fritiden

Bridge over troubled justice. 
Grøttiltale. Selv om man kan dømmes på indisier og at alle i dette tilfelle heller mot at politibetjenten hadde mer enn en finger med i dødsfallet til Skien kvinnen, slår påtalemyndigheten fast at vedkommende ikke kan tiltales for drap. De mener at offeret tok sitt eget liv og at politimannen kun kan anklages for ikke å ha hindret det.

Siden påtalemyndigheten i Skien har hatt hele informasjonsmaterialet som ruller opp i retten tilgjengelig før de tok ut tiltalen, kan de like godt nedgraderes til, om ikke Sharialov, så iallefall Skienlov. Man går ikke over lik etter ære.

Foto Wikipedia