Breivik legger inn anbud på å sprenge Y-blokka

Terroristen ønsker samtidig å omgjøre deler av straffen til samfunnstjeneste og han tilbyr seg å utføre  oppdraget gratis mot strafferabatt.

Det forventes at valget faller på en annen entreprenør og at det iverksettes en tung media operasjon for å tegne en tredje virkelighetsoppfatning i folks sinn, uten Picasso og Breivik.

Foto J P Fagerback