Norske fjell blir breiere

Tung masseturisme har flatet ut norske fjelltopper og friluftsentusiaster er bekymret for at Norge skal ende opp like flatt som Danmark.

-Jeg synes vi bør ha førsteretten til å ødelegge vår egen natur. Skal noen tråkke i stykker fjellheimen bør det være oss, ikke kortidsinnvandrere, de kan gå ett annet sted, sier Asbjørn Indrevollen Innavlsen som alltid bruker sjeråks.

Norske fjell ventes å synke 40-50 meter de neste 100 årene, akkurat nok til å jevne ut det stigende havnivået.

Foto Mariamichelle