Hønsefarm byr på NRK-tomta

Norsk Egg Kringkasting

En bonde på Toten la i går inn ett bud på Norsk Rikskringkastings hovedkvarter. Budet vekker oppsikt fordi bonden mener bygget kan brukes som det er. -Bare bytter ut vinduene med hønsenetting.

Siden bonden leverer til Oslo eggsentral vil flyttingen spare klimaet for 15 tusen lastebilturer i året, men kortreist egg er bedre for flere enn miljøet, industrihønene slipper å stå så tidlig opp og verpe. -Her kan de sove lenger om morran, sier bonden.

-Med 700.000 munner å mette er det ubegripelig at byen har prioritert storskalaproduksjon av nyheter og underholdning fremfor mat, men sånn går det når det ikke er bønner i byen.


Foto Eplekart