Norsk film laget i Øst Europa kan BRENNE I UTLANDET!

Bare glem å kall seg norsk.


Norske filmer bør spilles inn i Norge hvis de skal få statstøtte. Nå må det bli slutt på å flagge ut med skattebetalernes penger. Lag filmen i Norge eller hold kjeft! er mantraet fra Silje. Se til helvete å skjerp dere!

-Tenk å frekke seg til å flytte produksjoner til lavkostland og så på toppen av det hele tørre å søke om momsfritak for å flytte produksjonen hjem i igjen. Send dem i fengsel, i Øst Europa!

-Jeg har slitt og stått på i over 15 år for å bli norsk og så drar disse nissedokkene til hjemlandet mitt og kaller seg norske?! Da kunne jeg like godt bare blitt igjen. Hvis ikke innsatsen min er mer verdt enn det flytter jeg herfra. Jeg vil ikke bli assosiert med noe så lettvint som norsk!