Lysefjorden blir bekk

.

-Fotturismen sliter på naturen, det stinker tåfis i hele fjorden og laksen dør. - Vi må redusere tilgjengeligheten ellers tråkker turister i stykker fjellet, forteller en veldig bekymret fjordforvalter.

-Jeg går ut ifra at folk ikke gidder å reise til Norge for å gå langs en bekk, hvis vi får slettmeg.no til å fjerne alle de fine bildene fra nettet så går kansje turistene fem på. 

-Ellers får vi sette opp en oljeplattform og borre etter olje, hva som helst, bare vi holder folk borte, vi kan dumpe industrislam, om vi så må ødelegge fjorden for å redde den skal det ikke stå på innsatsen!


Foto Flores W