Statens Pensjonsfond - Thailand

Norge er så rikt at vi kan ta oss råd til å være fattige. Det har ikke fattige land råd til.