Fosterarbeid

Dagligvarehandelen ansetter nå fostere fra og med 13 uke til å sitte i kassa. Utnyttings direktør i NHO pressiserer, -"I U-land har de barnearbeid. Vi kan jo ikke være dårligere enn dem?".