Alt For Prestisjen

Etter avdekkingen av alle justismordene i Norge innfører nå påtalemyndighetene nye rettningslinjer i kampen mot å miste ansikt. Under arrestestasjon skal politiet herretter si -"Stans, i prestisjens navn".