Innlendingsdirektoratet

IDIs hovedoppgave er å gi innlendingen bistand i møte med den norske stat. Til det tilbyr de gratis advokat og tolk hvis vedkommende er under 25 år. De som er over 25 år og fortsatt ikke voksne må klare seg uten advokat og dialekt tolk.

Møte med byråkratiet kan være tøft for en som ikke kan formelspråket. Mange innlendere takler ikke møte med det nye skjemalandet og sliter med den statlige skjemakulturen. Men det finnes håp og hjelp blandt de 1200 ansatte i IDI - hvis du når frem med søknaden om hjelp da.