Dobbeltmoralpolitiet

SV tar til ordet for å innføre dobbeltmoralpoliti på Grønland. "Med tanke på vår egen regjeringsmoral ser vi ingen grunn til att innvandrere skal verdilegges noe særlig hardere. De kan godt få fortsette med steinaldergreiene. Så lenge de bryter moralen i praksis ser vi ingen grunn til å love noe vi ikke holder". -uttaler oppgraderingsminister Haustrup W Råflott.