Oslo Internasjonale Sporveier

For å holde tritt med den økende trafikken fra utlandet vurderer OIS å bygge en ny utenlandsrute opp til Vestli. Slik situasjonen er i dag klarer linje 5 bare så vidt å skuffe passasjerene unna. De kunne like gjerne lagt flytoget til Groruddalen. Det er jo flere reisende der.