Hvordan Ble Norge Verdens Rikeste Stat?

Jo, ved å ta fra innbyggerne. Hele 275 billioner kroner har staten tatt over de siste 20 årene. Disse pengene prioriterer den Norske stat å bruke på sin egen fremtiden fremfor de nordmenn som trenger dem nå.