Svindel På Høyt Nivå

Høyesterettsadvokat og BA-HR rådgiver Hmpfh Hmfph selger sin bolig på Aker Brygge med en prisanntydning på 27 millioner kroner. NKB tillater seg å komme med en litt annen anntydning. Den kåken ligger utenfor rekkevidden til statsadvokatembetet.