Marit Bjørgen skaper problemer for de norske gullreservene

Dyr i drift. General Slask i Norges Bank bekrefter ovenfor NKB at det har vært hektisk aktivitet hos gutteklubben grei. -Vi hadde opprinnelig ikke trykket alle gullmedaljene i gull. Såpass mange av deltakerne kommer jo fra Bloksberg. Hvorfor kaste perler for svin? De ser jo ikke forskjell på gull og glitter alikevel. Men når Marit begynte å gjøre rent bord fikk vi kalde kontoer og innkalte til hastemøte i uetisk råd. Nå er jo kvinnesynet i sånne miljøer noe preget av att de består av menn med for mye penger, men det kan vi ikke komme tilbake til seinere. Nasjonens ære sto jo på spill. Med så mange gullmedaljer fra før ville hun lett gjennomskuet en made in China.

-Så lenge gullet blir i Norge er det i utgangspunktet ikke farlig for valtuta reservene, men med så mange Øst Europere i landet vurderte vi faren for for stor til att noen bryter seg inn i medaljeskapet til Marit. Det ville jo resultere i en valutakursendring avhengig av hvor tyvgodset havnet. Valget sto da mellom å devaluere krona eller bruke oljefondet. Etter en nøye gjennomgang fant vi ut att Norge tåler en ripe til i flagget. Derfor sende vi en tropp marinejegere til Kongo og nå er probemet løst.

Foto oskarlin