Matbaronene spiser pengene dine

Fast konkurranse. Problemet er att de stapper i seg for mye. De klarer ikke fordøye alt. Det er så alvorlig at ledelsen i monopol gruppen flere ganger har blitt innlagt for pengesuging. For å unngå å sprekke har monopoltilsynet gitt dem innlagt seddeltarm som overfører pengene til en tildekket kontopose utenpå regnskapet som tømmes i utlandet.

Foto cliff1066™