Nyinnsatt søker voldspermisjon

Prison Inn. Ronny synes det er rart att han ikke fikk dette automatisk etter att han sjekket inn på fengselskjeden No Choice. -Dette er en helt ny tilværelse for meg. Jeg får ikke tid til kjeltringstreker når jeg må passe på soningen hele dagen. Får ikke ett sekund fri. Vokterne krever oppmerksomheten min hele tiden!, sier fangen.

NKB kom ikke i kontakt med ledelsen, men spurte fengselsdirektøren for Dilla landsfengsel om hun tror søknaden blir innvilget -Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!

Foto Justis- og politidepartementet