Forsvarsbygg spanderer OL i Oslo2022

Nasjonal handling. -Vi tar regninga, sett det på krigen mot terror, tilbyr byggmakkerne i forsvaret.

-Og sleng på Munch Museet så blir vi ferdig med det. Noen må forsvare nasjonsbyggingen når ikke innbyggerne klarer det.

Foto aikijuanma