Oppkjøper lover trangsynt eierskap

Oppkjøpsnæring. -Her skal det ikke skapes noen illusjoner om annet enn rov rovdrift på personal og utstyr, sier fantasimillionær Kjempe Sinna.

-Ingenting blir erstattet når det går istykker, for det vil gå istykker med det produksjonsvolumet jeg har i tankene.

-Og faller noen fra lar jeg de bare bli liggende på produksjonsgulvet til skrekk og advarsel. Spørsmål?

Digital kunst gulyas-alfred