Romfolket spiser bøkene på biblioteket

Barkebrød. -En gnagde til og med på dassen, sier bibliotekar og på papiret fortsatt anti-rasist Ole Tull.

-Dette setter verdensbildet mitt så jævlig på prøve. Hadde dissa svina enda oppført seg, men å forvalte fra vår felles kulturarv som om det var pølser…

Foto angermann