Spesialgestapo ville frikjent Rinnan

Makthaveren skriver virkeligheten. -Han gjorde bare jobben sin. Vi kan si oss enige i at han var ivrig, men det ville blitt feil å straffe ham for å gjøre en god innsats. Vi vurderer aldri saker fra ett etisk perspektiv. De har lov til å bruke vold. Fulgte de ordre eller ikke, det er det som teller. Rinnan fulgte ordre.

-Vi stiller av prinsipp aldri opp når saker bortforklares, vi sender kun ansiktsløses brev til media som gjør skittetøyjobben for oss.

Photo jakub.szestowicki