Hawaii blir tildelt Vinter OL 2022

Blue Hawaii. -Det stemmer, men jeg oppforder Oslo Kommune likevel å søke, sier IOC medlem Gerhard Heiberg.

-Vi skal leve vi og.

Foto gamillos